SLO

AlleZintuigen sluit met haar producten aan bij de leerdoelen die Stichting Leerplanontwikkeling heeft geformuleerd. Sichting Leerplanontwikkeling, ook wel afgekort als SLO, heeft voor ieder leergebied inhoudslijnen geformuleerd waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke ...

Sensomotoriek

Sensomotoriek bestaat uit 2 handelingen, namelijk sensoriek: het opdoen van prikkels met de zintuigen (ruiken, horen, voelen, proeven en zien en motoriek: het vermogen om te kunnen bewegen en evenwicht te bewaren. De combinatie hiervan wordt sensomotoriek genoemd. 

Natuureducatie

Door middel van het product ‘voelen met voeten’ van AlleZintuigen, wil AlleZintuigen het natuurbesef bij kinderen en volwassenen vergroten. Met behulp van verschillende materialen, zoals boomschors, grint, zand, hout, etc. komen kinderen in aanraking met de natuur.