SLO

Schitchting Leerplan Ontwikkeling (SLO)

Oriëntatie op jezelf en de wereld - Het jonge kind (fase 1)

 

AlleZintuigen sluit met haar producten aan bij de leerdoelen die Stichting Leerplanontwikkeling heeft geformuleerd. Sichting Leerplanontwikkeling, ook wel afgekort als SLO, heeft voor ieder leergebied inhoudslijnen geformuleerd waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke kennis en vaardigheden kinderen tijdens het primaire onderwijs mee moeten krijgen. De aanbodsdoelen zijn voor het primair onderwijs uitgewerkt in drie fasen, 1/jonge kind, fase 2 en fase 3. De inhoudslijnen die per fase zijn uitgewerkt middels inhoudskaarten, vormen een basis van waaruit basisscholen, kinderdagverblijven en andere organisaties een eigen leerlijnen kunnen vormgeven.

 

AlleZintuigen sluit met de volgende punten aan op de aanbodsdoelen van SLO, die geformuleerd zijn in de inhoudskaarten voor fase 1 - het jonge kind:

 

Verkennen en omgaan met Jezelf en anderen

- onderzoeken van de vorm en functie van de zintuigen van de mens en rol

 

Verkennen en omgaan met Je omgeving

- verkennen van verschijnselen die concreet voorkomen binnen de eigen omgeving vanuit natuurlijk perspectief (vegetatie)

- bekijken en onderzoeken van verschillende soorten grond

- bespreken en ervaren van elementen die positief bijdragen aan de zorg voor het milieu

 

Verkennen en omgaan met Planten en dieren

- verwonderen en beseffen van de grote verscheidenheid aan planten.

- ervaren van de schoonheid en esthetische waarde van planten.

- kennisnemen van enkele veel voorkomende planten in de eigen omgeving met naam, enkele kenmerken en de leefomstandigheden

- waarnemen van de elementaire onderdelen van de plant en van het dier en de functie ervan.

- waarnemen en onderzoeken van de elementaire fasen in groei en bloei (ontwikkeling) en voortplanting van plant.

 

Verkennen en omgaan met Verschijnselen uit natuur en techniek

- verkennen en benoemen van dingen en verschijnselen in de natuur met karakteristieke eigenschappen als resultaat van: ik zie, ik hoor, ik voel, ik ruik, ik proef

- rapporteren over opgedane ervaringen (in de vorm van een tekening of anderszins)

- zien van samenhang tussen direct waarneembare eigenschappen

 

Verkennen en omgaan met Materialen en voorwerpen

- onderzoeken en ontdekken van eigenschappen, veranderingen, processen, vormen en functies van materiaal, stoffen en voorwerpen

- ontdekken van relaties tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik bij bekende producten

- van voorwerpen aangeven waarvan het is gemaakt (bijv. metaal, steen, glas, plastic, hout, papier, textiel)


Wilt u weten wat AlleZintuigen voor uw organisatie kan betekenen met betrekking tot SLO? Vraag dan nu een gratis adviesgesprek aan, via mail, telefoon of het onderstaande contactformulier.