Sensomotorische ontwikkeling kinderen

Sensomotoriek

Wat is sensomotoriek?

Sensomotoriek bestaat uit 2 handelingen, namelijk sensoriek: het opdoen van prikkels met de zintuigen (ruiken, horen, voelen, proeven en zien en motoriek: het vermogen om te kunnen bewegen en evenwicht te bewaren. De combinatie hiervan wordt sensomotoriek genoemd.

Van kleins af aan leren kinderen de wereld kennen door hun zintuigen te gebruiken. Denk hierbij aan spullen in hun mond stoppen. Daarnaast voelen zij aan een voorwerp om te beoordelen hoe het aanvoelt; is het warm, koud, hard, zacht, etc. Als kinderen ouder worden, leren kinderen verschillende materiaal kennis en kunnen deze kennis koppelen aan eerdere ervaringen (staal is hard en koud).

Sensomotorische informatieverwerking

Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen, zien of voelen. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al deze zintuigen zorgen voor onze zintuiglijke prikkelverwerking. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een rood stoplicht moeten wachten en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels komen verstoord binnen en het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Het is daardoor van belang om deze twee vaardigheden (sensoriek en motoriek) goed te ontwikkelen, zowel apart als in combinatie met elkaar. Bij een onderontwikkelde (senso)motorische ontwikkelingen, kunnen schrijf-, lees- en rekenproblemen zich voordoen. Daarnaast kunnen kinderen problemen hebben bij motorische vaardigheden zoals huppelen of hinkelen. Daarnaast kan bij een verminderde sensomotorische ontwikkeling de onderlinge samenhang tussen verschillende zintuigen verstoord raken.


Waarom is sensomotoriek belangrijk?

Bij te weinig stimulering van verschillende zintuigen, kan er onder- of overgevoeligheid ontstaan. Dit betekent dat het kind verstoord en vaak verkeerd regeert op een normale prikkel. Een voorbeeld bij ondergevoeligheid is dat een kind nauwelijks reageert op een harde knal. Bij overgevoeligheid toont een kind vermijdend, soms angstig gedrag bij alledaagse dingen. Denk hierbij aan: angst om gezicht te wassen of tegen een bal aan schoppen.


‘Voelen met voeten’

Met het product ‘Voelen met voeten’ van AlleZintuigen, wordt de sensomotoriek van kinderen bevorderd en gestimuleerd. In deze modulaire voelbakken kunnen verschillende natuurlijke elementen toegevoegd worden, waar kinderen met hun blote voeten overheen kunnen lopen.