Natuureducatie

Natuureducatie

 

Natuureducatie houdt in dat door middel van verschillende onderwijsvormen met betrekking tot landschap, ecologie, duurzaamheid, milieu en natuur bekendheid en kennis van de natuur wordt opgedaan. De achterliggende gedachte van die bekendheid en kennis is dat het zal leiden tot een grotere betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid en leefbaarheid van de samenleving.

 

Natuureducatie betreft alle vormen van burgerparticipatie, communicatie, educatie en voorlichting voor een algemeen publiek, waarbij het gaat om erfgoed, leefomgeving, natuur, landschap, duurzaamheid, leefbaarheid en milieu.

  

Het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om dagelijks met de natuur in aanraking te komen. In de meeste stedelijke gebieden ligt de natuur niet om de hoek en bestaat het schoolplein voornamelijk uit steen. Met dit product laat AlleZintuigen (jonge) kinderen kennismaken met prikkelingen uit de natuur op de school zelf.

 

Door middel van het product ‘Voelen met voeten’ van AlleZintuigen, wil AlleZintuigen het natuurbesef bij kinderen en volwassenen vergroten. Met behulp van verschillende materialen, zoals boomschors, grint, zand, hout, etcetera. komen kinderen in aanraking met de natuur.